Věčná astrologie

.

Je samozřejmé, že nic není věčné. Tím spíš, že i naše sluneční soustava jednou zanikne, s ní i lidstvo i všechny vztahy mezi nebeskými tělesy, které astrologie po celé planetě zkoumá již mnoho tisíc let. Ale tento okamžik je podle odborníků vzdálen ještě několik miliard let a tak je možné, že se ho většina z nás ani nedožije. Proto navrhujeme se jím nezabývat a věnovat se časovému úseku mnohem bližšímu. Tedy takovému, v němž reálně můžeme využít všech možností, které nám poznatky astrologie mohou poskytnout.

.

Začněte zvolna

Nejdůležitější není ani tak co bude za rok, měsíc, ale to, co vás čeká další den. Proto je nejlepší začínat s horoskopy na zítřek. Ty vás připraví na bezprostřední budoucnost a výhledy v následujících hodinách a dnech. Neřeknou vám ´všechny detaily, ale určí hlavní oblasti, v nich ž máte věnovat svému konání zvýšenou pozornost.

.